Você está assistindo MC2

MC2 - Televisão Slovakia

MC2

MC2 (Slovakia) Televisão. Assista ao vivo, Encontre informações aqui para esta estação de televisão online.

Last Update date: 4 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Se você procurar canais precisos, por favor visite o site da TV Internet, onde você encontrará uma lista completa de córregos para todos os canais. Se você encontrar dificuldades com a assistir a transmissão em directo, por favor, verifique primeiro o nosso guia detalhado Como assistir. E o mais importante, todas as correntes que você pode encontrar em nosso site são totalmente gratuitos - Ligação à Internet é tudo que você precisa!

MC2ao vivo não está hospedado em nosso site, é fornecida pela própria emissora de TV. Então, por favor, aguarde para se conectar ao MC2 transmissão. Canal MC2 pode estar offline por vezes.