Você está assistindo MC2

Rating: MC23/5 (1 vote)
 • Nome do canal de TV: MC2
 • Transmissão do país: Slovakia
 • Mais informação sobre MC2, guia do programa e mostra que pode ser encontrada no site da MC2.

Please Check Here to proceed to the destination page.

MC2ao vivo não está hospedado em nosso site, é fornecida pela própria emissora de TV. Então, por favor, aguarde para se conectar ao MC2 transmissão. Canal MC2 pode estar offline por vezes.

Se você procurar canais precisos, por favor visite o site da TV Internet, onde você encontrará uma lista completa de córregos para todos os canais. Se você encontrar dificuldades com a assistir a transmissão em directo, por favor, verifique primeiro o nosso guia detalhado Como assistir. E o mais importante, todas as correntes que você pode encontrar em nosso site são totalmente gratuitos - Ligação à Internet é tudo que você precisa!

 • Share on Blogger
 • Add to Pocket
 • Submit to Reddit
 • Share on LinkedIn
 • Publish on WordPress
 • Save to Pinboard
 • Bookmark this on Delicious
 • Submit to Digg
 • Add to Google
 • Add to Baidu
 • Add to Bookmark4you

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.